• Call : 69 13 22 40
30Mar
2016
0

Bevægelse i storebørnsgruppen 

Børnene deles op i to grp. Og står i hver sin ende af salen. Bolde og risposer fordeles på de to sider og børnene skal nu kaste så mange som muligt over på den anden side inden jeg siger stop. Der tælles bolde og poser og dem med færrest på sin side vinder. Fokus: krop, motorik, samarbejde, sprog, hensyn, tal, sjov, vinde og tabe.