• Call : 69 13 22 40

I Galten Børnehave og vuggestue, har du som bestyrelsesmedlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Bestyrelsen i en selvejende institution har beslutningskompetencen hvilket sikrer en effektiv arbejdsgang samtidig med at beslutningstagerne er lokalt forankrede. Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du mulighed for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde.

Vi har normalt 6 årlige bestyrelsesmøder, og derudover temamøder for at varetage vores børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsesmøderne ligger normalt lige efter personalemøder, så personalet og bestyrelsen til hvert møde har mulighed for at møde hinanden efter behov.

Bestyrelsen har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire forældrerepræsentanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer kan også være forældrerepræsentanter og er det også tit, opdelingen med mindst 4 forældrerepræsentanter er skabt så det til enhver tid er forældre der aktuelt har børn i huset, der har beslutningskompetencen.

Udover bestyrelsen deltager administratoren og den pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne.

 • Profile picture of Thomas Rich

  Thomas Rich

  Formand 

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2014 - 2018

   

  thomas.rich@privat.dk 

 • Profile picture of David Kiær

  David Kiær

  Næstformand 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of Sara Vibjerg Møller

  Sara Vibjerg Møller

   

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of Jane Stilling

  Jane Stilling

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of Louise Kæseler Poulsen

  Louise Kæseler Poulsen

  Sekretær 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2017 - 2019

   

   

 • Profile picture of Sanne Rask

  Sanne Rask

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2017 - 2019

   

   

 • Profile picture of Jeanette Christensen

  Jeanette Christensen

   

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2017 - 2019

   

   

Bestyrelsesmedlemmer og forældre er i fællesskab ansvarlige for opdatering på Facebook siden.

Ansvarsområder

Bestyrelsesmøder (Thomas)
Redaktionelt (Sanne/Jane)
Events (Louise)
Forældrekontakt (Jeanette)
Økonomi (Thomas og Kasper)
Fondsansøgninger (Gitte)