• Ring : 69 13 22 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Galten Børnehave og vuggestue, har du som bestyrelsesmedlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Bestyrelsen i en selvejende institution har beslutningskompetencen hvilket sikrer en effektiv arbejdsgang samtidig med at beslutningstagerne er lokalt forankrede. Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du mulighed for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde.

Vi har normalt 6 årlige bestyrelsesmøder, og derudover temamøder for at varetage vores børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsesmøderne ligger normalt lige efter personalemøder, så personalet og bestyrelsen til hvert møde har mulighed for at møde hinanden efter behov.

Bestyrelsen har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire forældrerepræsentanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer kan også være forældrerepræsentanter og er det også tit, opdelingen med mindst 4 forældrerepræsentanter er skabt så det til enhver tid er forældre der aktuelt har børn i huset, der har beslutningskompetencen.

Udover bestyrelsen deltager administratoren og den pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne.

 • Profilbilled af Thomas Rich

  Thomas Rich

  Formand 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2014 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Gitte Dalgaard Hansen

  Gitte Dalgaard Hansen

  Næstformand 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2012 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Lotte Kristensen

  Lotte Kristensen

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2014 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Robert Wien

  Robert Wien

   

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2014 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Prisca Toft

  Prisca Toft

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2014 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Tina Isberg Aahave

  Tina Isberg Aahave

  Sekretær 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2014 - 2016

   

   

 • Profilbilled af Rebekka Warpe Laursen

  Rebekka Warpe Laursen

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2014 - 2016

   

   

Bestyrelsesmedlemmer og forældre er i fællesskab ansvarlige for opdatering på Facebook siden.

Musvitstuen: Lotte Kristensen
Svalestuen: Lotte Kristensen
Lærkestuen: Carina Toft Baden