• Call : 69 13 22 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Galten Børnehave og vuggestue, har du som bestyrelsesmedlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Bestyrelsen i en selvejende institution har beslutningskompetencen hvilket sikrer en effektiv arbejdsgang samtidig med at beslutningstagerne er lokalt forankrede. Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du mulighed for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde.

Vi har normalt 6 årlige bestyrelsesmøder, og derudover temamøder for at varetage vores børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsesmøderne ligger normalt lige efter personalemøder, så personalet og bestyrelsen til hvert møde har mulighed for at møde hinanden efter behov.

Bestyrelsen har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire forældrerepræsentanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer kan også være forældrerepræsentanter og er det også tit, opdelingen med mindst 4 forældrerepræsentanter er skabt så det til enhver tid er forældre der aktuelt har børn i huset, der har beslutningskompetencen.

Udover bestyrelsen deltager administratoren og den pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne.

 • Profile picture of Thomas Rich

  Thomas Rich

  Formand 

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2014 - 2018

   

   

 • Profile picture of Robert Wien

  Robert Wien

  Presseansvarlig 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2013 - 2017

   

   

 • Profile picture of Rebekka Warpe Laursen

  Rebekka Warpe Laursen

   

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2015 - 2017

   

   

 • Profile picture of Charlotte Meinertz

  Charlotte Meinertz

   

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of David Kiær

  David Kiær

  Næstformand 

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of Sara Vibjerg Møller

  Sara Vibjerg Møller

   

  Forældrerepræsentant

  Valgt 2016 - 2018

   

   

 • Profile picture of Jane Stilling

  Jane Stilling

  Sekretær 

  Bestyrelsesmedlem

  Valgt 2016 - 2018

   

   

Bestyrelsesmedlemmer og forældre er i fællesskab ansvarlige for opdatering på Facebook siden.

Musvitstuen: ?
Mejsestuen: ?
Lærkestuen: Carina Toft Baden
Svalestuen: ?