• Call : 69 13 22 40

Hvad er Bevægelse i Fællesskab?

Galten-Skovby området består af Skovbyskolen med over 600 børn og Gyvelhøjskolen med over 600 børn begge med tilhørende SFO-er og klubber. Herudover er der børnehaverne Skovby Børnehus med 180 børn, Galten Børnehave og Vuggestue med 50 børn, Børnehuset Gyvelhøjen med 50 børn, Porskjær Børnehave med 60 børn og Børnehuset BakkeToppen med 50 børn.

Alle disse børn udgør fremtiden for Galten-Skovby og andre steder de måtte rejse hen. Vi ønsker robuste børn der udvikler sig til harmoniske mennesker gennem en pædagogisk udviklende hverdag i samarbejde med deres forældre – i alt ca. 4.700 børn og forældre.

Mobning findes desværre stadig og er i takt med udviklingen af de sociale medier blevet en større udfordring at håndtere. Hvordan kan vi som institutioner, skoler og forældre være samarbejdende om at komme mobning til livs? Hvordan skaber vi sociale fællesskaber, der har fokus på trivsel, glæde og god adfærd?

Trivsel er et fælles mål for alle skoler, institutioner og forældre. At vores børn trives er et grundkrav for at sikre dem god udvikling.

I 2016 blev der derfor første gang afholdt Bevægelse i Fællesskab med deltagelse fra alle institutioner og skoler i Galten-Skovby og det er planen at det fremover bliver fast årligt gentagende at uge 17 er en anti-mobbe uge, hvor der sættes fælles fokus på hvordan fællesskab, viden og trivsel kan bekæmpe og forebygge mobning.

Ugen afsluttes med en anti-mobbe bevægelsesdag for at skabe mere fokus om emnet.

Uge 17 i år 2016 (er afholdt)

Herunder kan du se aktiviteterne der foregik i uge 17 i år 2016.

SØREN ØSTERGAARD (foredrag til forældre)

Hellere et spørgsmål for meget end ét for lidt!
– perspektiver på unge og deres forventninger til voksne

Søren Østergaard

Søren Østergaard

Relationerne mellem børn og forældre ændrer sig drastisk i disse år. I gamle dage var de voksne ALTID de klogeste, men sådan er det ikke mere! I dag er det ofte den 14-årige, der hjælper mor og far med at få den nye Iphone 6 til at fungere men det er så også den 14-årige, der måske kan finde på at poste billeder på nettet som de ikke er specielt stolte af dagen efter. Med afsæt i en række undersøgelser omkring børne- og ungdomsliv vil der i oplægget være fokus på at introducere til aktuelle tendenser blandt unge, hvilke udfordringer de oplever at skulle håndtere, hvad der er for nogle ”gode voksne” de efterspørger i deres liv, samt hvilke voksne de i virkeligheden har brug for! Og nogle gange er der brug for ”nederen forældre”…. Søren Østergaard, ph.d og ungdomsforsker og forfatter til en række bøger omkring ungomsliv, senest ”Bliv klogere på unge”(2015).

Kulturskolen_logo_2014_stor u kommune thumbnail of Mobbeprojekt i uge 17 . Børneteater

POUL LUNDGAARD BAK (foredrag til lærere og pædagoger)

Poul Lundgaard Bak

Robusthed. Foredrag ved overlæge Poul Lundgaard Bak, Komiteen for Sundhedsoplysning
Robusthed handler om at blive god til at klare tilværelsens udfordringer – især, når livet et svært.
I dette levende foredrag præsenteres spændende og praktisk viden om robusthed, viden om tanker, følelser og hjernen – små historier og øvelser og hjælp til problemløsning. Det er viden, som også er relevant for, hvordan vi lærer og husker, håndterer stress og konflikter – både for børn, unge og voksne i en tid med store udfordringer.

 

 

RUNE STRØM (foredrag til 7.-9. klasses elever)

Rune Strøm

Rune Strøm

Socialpædagog, konfliktekspert, mediator og foredragsholder. Foredrag om kommunikation og konflikthåndtering.
Rune Strøm har gennem undervisning i kommunikation og konflikthåndtering i børn- og ungegrupper fået en unik hands-on erfaring med børn- og ungegruppers styrker og udfordringer. Desuden har Rune fungeret i talrige udvalg med henblik på at mindske konflikter, øge personalesamarbejde og skabe konstruktiv kommunikation.
Med et højt energiniveau, en stor portion humor og masser af praktisk viden leverer Rune Strøm foredrag med konkrete redskaber der kan bruges både professionelt, men også i det private. Rune Strøm formår at anvende personlige og vedkommende historier som afsæt til at skabe en personlig udvikling.

Rune Strøm er uddannet socialpædagog, AKT-vejleder, mediator og har coachet utallige lærere og pædagoger. Hans fokus inden for kommunikation ligger på de nære konflikter – de konflikter vi møder i hverdagen, som både kan skabe dybere relationer og give livsmod, men som også kan fjerne vores livsgejst og destruere vores relationer. Alt sammen afhænger ifølge Rune Strøm af, hvordan konflikten bliver mødt.

Som foredragsholder er Rune Strøm engageret og humoristisk, samtidig med at han altid bevarer den personlige og jordnære vinkel i sine foredrag.

PETER MYGIND (foredrag til 0.-6. klasses elever)

FOREDRAG: MOBNING, OG SOCIAL ANSVARLIGHED

Peter Mygind

Peter Mygind

I 7 år har Peter beskæftiget sig med emnet mobning og social ansvarlighed. Han har haft Helle Rabøll (mobbeforsker i 17 år på Århus Universitet) som inspirator og coach igennem alle årene. Hvis vi styrker fællesskabet, er chancen for, at der opstår mobning, meget lille. Og hvis vi allesammen tager ansvar for vores medmenneskers ve og vel. Et foredrag som tager udgangspunkt i at klæde unge, forældre, lærere og pædagoger på til at skabe en større bevidsthed om vigtigheden af et godt fællesskab.

Peter refererer bl.a. til Helle Rabølls interventions model som, blev brugt i TV-programmerne på DR i 2013, ” Myginds Mission”. Hvad kan vi selv gøre for at få et bedre fællesskab. Hvordan kan vi bliver bedre til at løse konflikter, og se hinandens forskelligheder som en udfordring, fremfor en modstand. Hvordan kan vi lære at kommunikere på en ikke voldelig måde? Hvordan skaber vi et fællesskab uden, at man vogter på hinanden, uden angst, uden ensomhed ?

Et foredrag som kommer fra hjertet og som Peter har holdt over 350 gange og vil blive ved til med, til han bliver 95 🙂

Materiale og foldere

Her kan du læse vores flyer og program, pressemeddelelse og se plakaterne fra 2016.

thumbnail of Bevægelse i Fællesskab – antimobning – Pressemeddelelse

Pressemeddelelse – Bevægelse i Fællesskab – antimobning

thumbnail of Bevægelse i Fællesskab – 3-fløjet – forældreflyer GBV

Flyer og program

thumbnail of Plakater-bevægelse i fællesskab-web

Plakater

Kasper Tikjøb - initiativtager

Kasper Tikjøb – initiativtager

Lions støtter Bevægelse i Fællesskab

Lions støtter Bevægelse i Fællesskab

Stine Bruland - initiativtager

Stine Bruland – initiativtager

Lara Helen Kristiansen

Helen Óladóttir Kristiansen – Pædagogisk leder og leder af SFOen på Gyvelhøjskolen