• Call : 69 13 22 40

 

 

 Galten Børnehave blev oprettet i 1967 som en selvejende institution, og piratflaget-hejsestil og med 2012 havde Galten Børnehave driftsoverenskomst med Skanderborg Kommune, hvilket betyder en frivillig aftale om at dele ansvaret på forskellige områder. På grund af gentagne spareforslag i kommunen i årene 2010 og 2011, valgte Galten Børnehave at opsige driftsoverenskomsten.

Så fra januar 2013 fortsatte vi som Galten Børnehave og Vuggestue, nu under hvad man kalder privat selveje. Den frivillige ansvarsdeling med kommunen er således ikke længere gældende, men vi er stadig en selvejende institution, hvilket betyder at vi er en non-profit institution, hvor man er sikker på at alle pengene går til børnene. Navnet skiftede til Galten Børnehave og Vuggestue, da vi samtidig valgte at åbne en vuggestue afdeling, hvilket havde været et stort ønske igennem 10 år.

Hvad er privat drift?
Galten Børnehave er som en selvejende institution under privat drift, stadig den samme juridiske enhed. Børnehaven har flere økonomiske muligheder og større selvbestemmelse, men skal til gengæld selv være mere aktive udadtil idet børnehaven selv skal “skaffe” børn – det går ikke længere via pladsanvisningen. Betalingen fra kommunen ændres der ikke ved.

Spørgsmål
? Påvirker privat drift tilskuddet til friplads?
! Nej, reglerne for privat drift er de samme, så dem der har friplads vil stadig have det efter skiftet til privat drift.

Børnehavens fagorganisationer:

Galten Børnehave og Vuggestue har en todelt ledelse hvilket vil sige, at vi har en administrator, Kasper Tikjøb der varetager alle administrative opgaver i forbindelse med den daglige ledelse. Samt en pædagogisk leder, Janne Hilda Jakobsen, der har det pædagogiske ansvar og som samtidig fungerer som fast stuepædagog. Dette prioriterer vi, da vi mener det er vigtigt med en leder der har et tæt samarbejde med medarbejderne samt et godt kendskab til børnene og deres familier.