• Call : 69 13 22 40

Der er flere muligheder for at komme i praktik hos os.

Pædagoguddannelse praktikbeskrivelse – alle praktikperioder. Vi mener det er vigtigt at hjælpe med at uddanne den næste generation, og vi stiller os derfor til rådighed som praktiksted for pædagogstuderende og har uddannede praktikvejledere i både vuggestuen og børnehaven. Samtidig er vi meget glade for og modtagelige overfor det vigtige nye input, nye studerende kan bringe.

Erhvervspraktik – hvis du har brug for at komme ud og prøve noget nyt, eller blive arbejdsprøvet så tager vi løbende nye ind i 4 ugers erhvervspraktik. Du er velkommen til selv at snakke med dit jobcenter og henvise til at du gerne vil i erhvervspraktik hos os.