• Ring : 61 26 83 48

Målsætning

leg-med-hoeVision

Galten Børnehave & Vuggestue vil gerne være kendt for at være en institution, hvor såvel børn som voksne trives og udvikles i fællesskabet – med respekt for og anerkendelse af den enkelte.

Trivsel

Målet er: At barnet er trygt ved at komme i børnehaven og har tillid til omverdenen

Udvikling

Målet er: At skabe rammer for og understøtte børns alsidige kompetenceudvikling

Anerkendelse

Målet er: At have en anerkendende tilgang til børnene både i relationen og omtalen, samt at understøtte børnene i at have en anerkendende tilgang til andre.

Fællesskab

Målet er: At alle børn oplever at være en del af et demokratisk fællesskab og blive understøttet i at lære dobbeltrollen, hvor man bidrager til og nyder godt af fællesskabet.