• Ring : 61 26 83 48

Der er flere muligheder for at komme i praktik hos os.

Pædagoguddannelse praktikbeskrivelse – alle praktikperioder. Vi mener det er vigtigt at hjælpe med at uddanne den næste generation, og vi stiller os derfor til rådighed som praktiksted for pædagogstuderende og har uddannede praktikvejledere i både vuggestuen og børnehaven. Samtidig er vi meget glade for og modtagelige overfor det vigtige nye input, nye studerende kan bringe.

Vi modtager pædagogpraktikanter til 1. praktikperiode (ulønnet) og 2. praktikperioden (lønnet).

Erhvervspraktik – hvis du har brug for at komme ud og prøve noget nyt, eller blive arbejdsprøvet så tager vi løbende nye ind i 4 ugers erhvervspraktik. Du er velkommen til selv at snakke med dit jobcenter og henvise til at du gerne vil i erhvervspraktik hos os.

Kontakt Pædagogisk Leder René Ipsen på rene@galtenbornehave.dk eller 61 26 83 48 for at høre mere.