• Ring : 61 26 83 48

Forældrebetalingen for en plads i Galten Børnehave og Vuggestue er den samme som i de kommunale daginstitutioner. Den samlede pris er lidt lavere, da der ikke er ekstra betaling for mad, frugt etc.

Priserne i Skanderborg Kommune for 2019 er:

Vuggestueplads: kr. 3.228 per måned i 11 måneder (en reducering på 71,- i forhold til 2018 taksten på 3.299)
Børnehaveplads: kr. 1.793 per måned i 11 måneder (en reducering på 64,- i forhold til 2018 taksten på 1.857)

Juli måned er betalingsfri for forældrene.

Der er en frivillig brødordning og frugtordning og der bruges madpakker, så der er hos os ingen ekstra betaling for brød, frugt og mad.

Der er samme mulighed for søskenderabat hos os som i de kommunale daginstitutioner.

Søskenderabat beregnes sammen med søskendepladser i andre daginstitutioner, SFO-en og GJUK (klubben). Der er samme mulighed for hel eller delvis friplads hos os som i de kommunale daginstitutioner.