Menu Luk

Priser og takster

Forældrebetalingen for en plads i Galten Børnehave og Vuggestue er lavere end de kommunale daginstitutioner. Den samlede pris er lidt lavere, da der ikke er ekstra betaling for en fuld madordning.

Priserne i Galten Børnehave og Vuggestue for 2021 er:

Vuggestueplads: kr. 3.376 per måned i 12 måneder
Børnehaveplads: kr. 2008 per måned i 12 måneder

Grundet minimumsnormeringer i Skanderborg kommune har byrådet valgt at forældre taksten skal stige pr. 1.juni. Dette har vi valgt at følge i Galten Børnehave og Vuggestue.

Priserne i Galten Børnehave og Vuggestue fra d. 1 juli 2021 er:

Vuggestueplads: kr. 3.444 per måned i 12 måneder
Børnehaveplads: kr. 2078 per måned i 12 måneder

Der er en halv madordning i vores hus som indeholder morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad. Vi spiser madpakker til frokost.

Der er samme mulighed for søskenderabat hos os som i de kommunale daginstitutioner.

Søskenderabat beregnes sammen med søskendepladser i andre daginstitutioner, SFO-en og GJUK (klubben). Der er samme mulighed for hel eller delvis friplads hos os som i de kommunale daginstitutioner.