• Ring : 61 26 83 48

I Galten Børnehave og vuggestue, har du som bestyrelsesmedlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Bestyrelsen i en selvejende institution har beslutningskompetencen hvilket sikrer en effektiv arbejdsgang samtidig med at beslutningstagerne er lokalt forankrede. Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du mulighed for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde.

Vi har normalt 12 årlige bestyrelsesmøder, og derudover temamøder for at varetage vores børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsesmøderne ligger normalt lige efter personalemøder, så personalet og bestyrelsen til hvert møde har mulighed for at møde hinanden efter behov.

Bestyrelsen har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire forældrerepræsentanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer kan også være forældrerepræsentanter og er det også tit, opdelingen med mindst 4 forældrerepræsentanter er skabt så det til enhver tid er forældre der aktuelt har børn i huset, der har beslutningskompetencen.

Udover bestyrelsen deltager den pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne.

Kontakt

Formand for bestyrelsen i Galten Børnehave og Vuggestue:

Anders Larsen

anders@galtenbornehave.dk