Menu Luk

Bestyrelsen og forældresamarbejde i GBV

Galten Børnehave og Vuggestue, har en forældre valgt bestyrelse, hvor du som bestyrelsesmedlem har mulighed for at gøre din indflydelse gældende for dit barns hverdag.

Bestyrelsen i en privat selvejende institution har beslutningskompetencen hvilket sikrer en effektiv arbejdsgang samtidig med at beslutningstagerne er lokalt forankrede. Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du mulighed for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde. 

Som en del af bestyrelsen, deltager man i de årlige bestyrelsesmøder og derudover temamøder for, at varetage vores børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsesmøderne ligger normalt lige efter personalemøder, så personalet og bestyrelsen til hvert møde har mulighed for at møde hinanden efter behov. 

Bestyrelsen har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire forældrerepræsentanter. De 3 bestyrelsesmedlemmer kan også være forældrerepræsentanter og er det også tit, opdelingen med mindst 4 forældrerepræsentanter er skabt så det til enhver tid er forældre der aktuelt har børn i huset, der har beslutningskompetencen. Udover bestyrelsen deltager den pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne. 

Kontakt 

Formand for bestyrelsen i Galten Børnehave og Vuggestue:
Kristina Hundahl Rossen 
kristina@galtenbornehave.dk 

Forældresamarbejde i Galten Børnehave og Vuggestue 

Forældresamarbejde er en vigtig del, af Galten Børnehave og Vuggestues kultur. Samarbejdet er vigtig for barnets trivsel og udvikling. Vi ønsker et åbent samarbejde med forældre, hvor kommunikation og daglige overleveringer til vores forældre er nærværende omkring barnets dag i institutionen. 

Som forældre i Galten Børnehave og Vuggestue er man en rollemodel og ambassadør for vores institution. Det vil sige vi skaber positive historier sammen og hjælper hinanden hvor vi kan, vi hjælper hinandens børn og skaber relationer på tværs af vores hus. Vi inviterer forældre til, at deltage i planlagte aktiviteter, og deltager eks. til SMUKDAGE, karneval, aftenspisning, smukdage, juleklip og mange andre aktiviteter.  

Kommunikationen med forældre, sker på daglig basis på stuerne, i garderoben, på legepladsen, til møder og efter behov. For os er det vigtigt at have en dialog om barnets dag og generelle udvikling. Vi arbejder målrettet med forældresamarbejdet om det fælles ansvar for barnets udvikling. Forældrenes opbakning til det, at have et barn i Galten Børnehave og Vuggestue er vigtig. Sammen gør vi børnene robuste og selvhjulpne, så de er parate til de eventyr, som institutionslivet byder på. 

SMUKDAG i Galten Børnehave og Vuggestue (arbejdsdage) 

Vi forventer at når man er forældre i Galten Børnehave og Vuggestue, at man bakker op om frivillige aktiviteter som SMUKDAG og andre praktiske opgaver, som er en del af vores kultur og det at være en del af noget større. Vi er en familie som skal hjælpe hinanden hvor vi kan. Det er specielt, det vi gør i Galten Børnehave og Vuggestue, for vores børn! GBV er for hele familien. 

Kommunikationsplatform
I Galten Børnehave og Vuggestue bruger vi kommunikationsplatformen FAMLY. Her informerer og dokumenterer vi, om planlægning og organisering af aktiviteter. Ligeledes deler vi billeder og videoer fra hverdagen i Galten Børnehave og Vuggestue. I FAMLY er der også mulighed for, at kommunikere med personalet. Du kan logge ind på FAMLY her https://app.famly.co/#/login