Menu Luk

Pædagogisk tilsyn i Galten Børnehave og Vuggestue

Galten Børnehave og Vuggestue havde d. 8.6. 2020, pædagogisk tilsyn fra Skanderborg kommune.
Pædagogisk konsulent Birgitte Ladefoged fra Skanderborg kommune var den tilsynsførende.
Tilsynet var fra kl. 9.00-14.00.
Tilsynet bestod af:
  • Pædagogisk leder
  • Intern observation i huset. Pædagoger fra vuggestuen og børnehaven
  • Pædagogisk konsulent fra Skanderborg kommune observerede
  • Fokus på leg og læring, samspil og relationer
Galten Børnehave og Vuggestue er en velfungerende institution, med gode miljøer for børnene og mange voksenstyret aktiviteter med børnene. Der arbejdes meget med små børnegrupper, tryghed og nærvær. Der er gode relationer mellem børn og voksne. Der er en god struktur med rutiner i hverdagen og plads til den frie leg. Der må gerne arbejdes endnu mere med de små læringsrum. Der er ikke yderliger at bemærke.