Menu Luk

Pædagogisk leder

En pædagogisk leder på gulvet

Vores pædagogiske leder i Galten Børnehave og Vuggestue er uddannet pædagog og har diplom i ledelse. Vores pædagogiske leder har det daglige ansvar for, at skabe de bedste rammer for vores personale og familier i huset. Vores Pædagogiske leder har det overordnet ansvar for vores pædagogik, værdier og den nye styrkede læreplan. I et tæt samarbejde med bestyrelsen, er der fokus på personalets trivsel og udvikling for institutionen. I GBV bruger vores pædagogiske leder 10-15 timer om ugen på gulvet sammen med børn og personale. Det giver en tæt relation til medarbejder og børn, endvidere skaber det mulighed for tæt samarbejde om børnenes udvikling samt trivsel. Vores leder leger på gulvet sammen med børnene, har en finger på pulsen, hvad der sker i vores hus. Det er unikt i vores hus at have tætte relationer, mellem ledelse, medarbejdere, forældre og børn.