Menu Luk

Om os

Vores historie

Galten Børnehave & Vuggestue har til huse i Galtens gamle drengeskole, 

hvor selve bygningen har huset børn i over 100 år. Børnehaven er også en generationsbørnehave, idet flere af børnenes forældre og bedsteforældre har haft deres daglige gang her. Udenfor er der have og legeplads med de næsten 100 år gamle lindetræer, de gamle frugttræer og buske, hvor der igen kan trækkes en rød tråd til drengeskolens tid.

Galten Børnehave blev oprettet i 1967 som en selvejende institution, og 
til og med 2012 havde Galten Børnehave driftsoverenskomst med Skanderborg Kommune, hvilket betyder en frivillig aftale om at dele ansvaret på forskellige områder. På grund af gentagne spareforslag i kommunen i årene 2010 og 2011, valgte Galten Børnehave at opsige driftsoverenskomsten. I januar 2013 fortsatte vi som Galten Børnehave og Vuggestue, nu under hvad man kalder privat selveje. Den frivillige ansvarsdeling med kommunen var således ikke længere gældende, men vi er stadig en selvejende institution, hvilket betyder at vi er en non-profit institution, hvor man er sikker på at alle pengene går til børnene. Navnet skiftede til Galten Børnehave og Vuggestue, da vi samtidig valgte at åbne en vuggestue.

Vores børnehave består af tre børnehavestuer, Svalestuen, Lærkestuen og Spurvestuen og vores vuggestue består af to stuer, Musvitstuen og Mejsestuen. Vi er et hus, hvor leg, nærvær, og tryghed er væsentlige værdier og sammen skaber vi rammer og rum for en god hverdag med børnene og bidrager til et godt børneliv. Vi har en særlig opgave, hvor vi skal sørge for at skabe et godt fundament for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi skal sikre de bedste forudsætninger for overgange mellem hjem, daginstitution og skole.

Galten Børnehave og Vuggestues værdigrundlag består af: leg, nærvær, traditioner og tryghed

Vi gør vores bedste for, at få alle børn og deres familier til er føle sig velkommen, trygge og værdifulde i Galten Børnehave og Vuggestue – som er for hele familien.  Vi er et attraktivt hus hvor børn og voksne leger sammen, har nærværende venskaber og relationer. Vi bruger kreativitet og fantasi til at udvikle vores traditioner. Vi skaber tryghed for vores børn og udfordre trivsel og udvikling i vores læringsmiljøer.