Menu Luk

Personale

Grundlaget for et godt personalesamarbejde er gensidig respekt og omsorg for hinanden. Et godt samarbejde er en forudsætning for et udviklende og godt liv i Galten børnehaven og vuggestuen – både for børn og voksne. En stor del af personalegruppen har været ansat i Galten Børnehave & Vuggestue gennem en årrække, hvilket giver et godt kendskab til og forståelse for hinandens livsholdninger, traditioner og kultur. 

Vi finder det meget værdifuldt, at vi er forskellige og vigtigt, at hver enkelt får mulighed for at udnytte og udvikle sine ressourcer og kompetencer. Arbejdsglæden, livsglæden, viljen og humoren er egenskaber, vi sætter meget højt i det daglige samvær.

Pædagogisk leder

René Ipsen

Mobil: 61268348

Mail: rene@galtenbornehave.dk

Administration

Christina

Spurvestuen

Marie

Sonja

Trine

Emil

Svalestuen

Janne H

Robert

Søren

Charlotte

Lærkestuen

Bente

Christian

Lene

Sissel

Arulmani

Mejsestuen

Mai-Britt

Anne

Laura

Hanne

Musvitstuen

Catrin

Line

Lotte J

Lotte V

Janne Ø

Rengøring

Vinisio

Praktik

Simone

 

Overenskomst

Galten Børnehave og Vuggestue har altid (eller så langt tilbage som vi kan huske) været tiltrådt overenskomst med BUPL og FOA.

Specifikt for BUPL er det “Overenskomst Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund for pædagogisk personale ansat ved privat-, og puljeinstitutioner” og for FOA “Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA – Fag og Arbejde for, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere”.

BUPL Her er vi OK - highres