Menu Luk

Personale

Grundlaget for et godt personalesamarbejde er gensidig respekt og omsorg for hinanden. Et godt samarbejde er en forudsætning for et udviklende og godt liv i Galten børnehaven og vuggestuen – både for børn og voksne. En stor del af personalegruppen har været ansat i Galten Børnehave & Vuggestue gennem en årrække, hvilket giver et godt kendskab til og forståelse for hinandens livsholdninger, traditioner og kultur. 

Vi finder det meget værdifuldt, at vi er forskellige og vigtigt, at hver enkelt får mulighed for at udnytte og udvikle sine ressourcer og kompetencer. Arbejdsglæden, livsglæden, viljen og humoren er egenskaber, vi sætter meget højt i det daglige samvær.

Pædagogisk leder

Lotte Gravlev Jensen

Mail: kontor@galtenbornehave.dk

Administration

Christina

Spurvestuen

Marie

Sonja

Trine

Oskar

Janne H

Svalestuen

Anne

Robert

Anne Sofie

Marie-Louise

Lærkestuen

Jannie

Christian

Lene

Ida

Arulmani

Mejsestuen

Mai-Britt

Jette

Laura

Louise

Mette

Musvitstuen

Line

Birgit

Janne Ø

Freya

Amalie

Mathilde

Rengøring

Vinisio

 

Overenskomst

Galten Børnehave og Vuggestue har altid (eller så langt tilbage som vi kan huske) været tiltrådt overenskomst med BUPL og FOA.

Specifikt for BUPL er det “Overenskomst Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund for pædagogisk personale ansat ved privat-, og puljeinstitutioner” og for FOA “Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA – Fag og Arbejde for, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere”.

BUPL Her er vi OK - highres