• Ring : 61 26 83 48

Pædagogisk leder

René Ipsen

Mobil: 61268348

Mail: rene@galtenbornehave.dk

Spurvestuen

Marie

Sonja

Trine

Emil

Svalestuen

Janne H

Robert

Søren

Charlotte

Lærkestuen

Bente

Christian

Lene

Sissel

Arulmani

Mejsestuen

Mai-Britt

Anne

Laura

Hanne

Musvitstuen

Catrin

Line

Lotte J

Lotte V

Janne Ø

Mette

Administration

Christina

Rengøring

Vinisio

Praktik

 

 

Overenskomst

Galten Børnehave og Vuggestue har altid (eller så langt tilbage som vi kan huske) været tiltrådt overenskomst med BUPL og FOA.

Specifikt for BUPL er det “Overenskomst Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund for pædagogisk personale ansat ved privat-, og puljeinstitutioner” og for FOA “Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA – Fag og Arbejde for, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere”.

BUPL Her er vi OK - highres