Menu Luk

Forældresamarbejde

luftfoto-legeplads-vinterSom forældre til ”vores” børn er I en uundværlig ressource i vort daglige arbejde med børnene, men også på det overordnede plan. I har en viden om netop jeres børn, som vi ikke umiddelbart kender til og som vi i dialog med jer kan bruge til gavn for jeres børn.

Et godt forældresamarbejde bygger på åbenhed og gensidig tillid. Der er den daglige og uformelle snak, når I afleverer og henter jeres barn. Det kan også være en praktisk besked, der skal gives, eller det kan være personalet, der fortæller jer, hvordan jeres barn har haft det i børnehaven eller vuggestuen.

Denne daglige kontakt er meget vigtig, idet den medvirker til et større kendskab til hinanden og dermed også større tillid.

I kan som forældre inspirere os – både ledelsen og personalet i form af et konstruktivt med- og modspil. Det formelle organ er Bestyrelsen, men den daglige kontakt er mindst lige så vigtig.

Vi tilbyder forældrene en samtale ca. 3 mdr. efter barnets start hos os, hvor forældre og personale udveksler erfaring med og oplevelse af, hvordan barnet er faldet til og trives i børnehaven eller vuggestuen.

I øvrigt er der altid mulighed for en samtale, når eller hvis forældrene eller Galten Børnehave og Vuggestue skønner, at der er behov for det.

Ud over den daglige dialog udsender vi løbende nyhedsbreve, hvor vi fortæller om, hvad der sker – både i børnegrupperne og i og uden for Galten Børnehave og Vuggestues regi som helhed.

Vi ønsker også at engagere jer som forældre i vore aktiviteter og daglige drift. Derfor er I altid velkomne til at blive i kortere eller længere tid sammen med jeres barn hos os.

I løbet af året inviterer vi jer nogle gange til at hjælpe os med forskellige praktiske opgaver – f.eks. klippe hæk, køre på genbrugspladsen samt forskellige småreparationer.

Endelig har vi også 2 årlige smukdage, hvor vi smukkeserer børnehaven og vuggestuen, så vores omgivelser fortsat fremtræder pæne og i den ånd vi ønsker.

3 gange årligt er der stuedage – det er forskellige aktiviteter som forældre fra hver af de 3 stuer arrangerer for hele huset.

Vi er Galtens eneste selvejende børnehave og vuggestue og det betyder, at i Galten Børnehave og Vuggestue er det den forældrevalgte bestyrelse, der afgør, hvordan børnehave og vuggestue ledes og fungerer. Det giver jer som forældre den største indflydelse på jeres børns institutionsliv.

Vi har et årligt forældremøde i september, hvor både ledelsen og bestyrelsesformanden ganske kort fortæller om året, der gik og de planlagte tiltag for det kommende år.

Derudover er der et tema for mødet samt valg til bestyrelsen, hvor I er med til at vælge de personer, som i bestyrelsen har det overordnede ansvar for Galten Børnehave og Vuggestue.