• Ring : 61 26 83 48

En integreret institution

Det gode ved en integreret institution er, at barnet kan komme ned i vuggestuen når det har brug for det. Selvom barnet er startet i børnehave, er de altid velkommen til at komme ned og hygge i trygge og vante rammer, for derefter at være klar til de alle de nye indtryk i børnehaven igen.

Det skaber mulighed for at fastholde de trygge og gamle rammer i vuggestuen, men samtidig er det også spændende man kan bevæge sig tilbage børnehaven og være det nye store børnehaven barn fra vuggestuen. Efterhånden skaber barnet sig så meget tryghed og erfaring i begge ender af huset så barnet giver slip på de faste, trygge rammer og bliver integreret i børnehavens kultur og fællesskab.

Overgang fra Musvitstue til Mejsestue

Overgangen fra Musvitstuen til Mejsestuen sker, når vuggestuens personale vurderer at barnet er klar til Mejsestuen ud fra pædagogiske syn, barnets behov og udvikling.

Først vil der være en samtale med forældrene, hvor der bliver fortalt hvornår, hvorfor og hvordan overgangen kommer til at ske. Denne samtale er sammen med Mejsestuens stuepædagog.

Mejsestuen vil tage kontakt til barnets forældre og arrangere et møde på stuen, hvor forældrene vil blive informeret om hverdagen på Mejsestuen og hvordan opstartsperioden vil foregå. Forældrene har her mulighed for at fortælle, hvordan de ser deres barn og om særlige hensyn.

Overgang fra vuggestuen til børnehaven

På Musvitstuen og Mejsestuen vil børnene løbende få kendskab til børnehaven. Børnene og de voksne fra stuerne i børnehaven vil engang imellem besøge vuggestuebørnene i vores vuggestue, lege og lave pædagogiske aktiviteter sammen, nogle gange er man i børnehaven og spiser sammen. På denne måde skaber vi en bro, overgang, samarbejde og en sund relation til børnehavens børn og børnehavens voksne. Vi tager på besøg i børnehaven, så børnene kender hele huset og personalet. Nogle vuggestuebørn er også så trygge at de kan få lov til at være der uden en vuggestue voksen, hvis muligheden er der.

Afslutning og oprykning til børnehave vil ske den sidste hverdag inden barnet starter i børnehave. Altså den sidste hverdag i måneden før barnet bliver 2 år og 9 måneder eller aftalt dato for oprykning efter pædagogiske overvejelser.

Overgang fra børnehaven til skole

I det sidste år i børnehaven, bliver barnet en del af storbørnsgruppen der hele det sidste år i børnehaven har en fast pædagog hvor de løbende går fra og arbejder med overgangsprojekt.

Læs mere om storbørnsgruppen her.

Overgangsprojekt til Gyvelhøjskolen

Udover deltagelse i storbørnsgruppen hele året, så deltager vores storbørnspædagog i de 3 første uger af barnets tid på Gyvelhøjskolen, som en del af overgangsprojektet fra børnehave til Gyvelhøjskolen.

Overgangsprojekt til Skovbyskolen

Udover deltagelse i storbørnsgruppen hele året, så får barnet en fast makker fra skolen så de starter som et team. Der er derudover besøg med mere.

Overgang til andre skoler

Overgange til andre skoler sker efter individuelle planer, hvor vi ser på det enkelte barns behov.