Menu Luk

Praktikbeskrivelse pædagoguddannelse

Praktik i Galten Børnehave og Vuggestue

Kære praktikstuderende,

i vores hus glæder vi os over, at vi kan være med til at skabe rum for udvikling og læring i den pædagogisk verden. Du vil som praktikant i vores hus få mulighed for at kombinere teori og praksis i konkrete opgaver du aftaler med din vejleder. Du vil arbejde meget procesorienteret med mulighed for fordybelse og refleksion.

Du vil hver uge få vejledning med din vejleder i fast skema, dog kan det nogen gange være muligt at vejledningen blive flyttet til en anden dag end det aftalte.

Hvis vi er bekymret for din praktik tager vi kontakt til dit studie og underviser senest 4. uger før din praktik slutter. Vi indgår i tæt dialog med din underviser på skolen og i fællesskab med dig.   

Besøgsdag

Vi vil gerne have dato på din besøgsdag så hurtigt som muligt, fordi vi gerne vil afholde et kort møde med dig omkring din praktik. Her vil vi aftale arbejdsplan og få afstemt forventninger mellem dig og dit praktiksted. Din besøgsdag forventer vi er mindst 4 timer.  

Vores forventninger til dig:

  • du er ansat og en del af vores personalegruppe (med plads til at være studerende)
  • du vil deltage på vores personalemøder og have et fast punkt om din udvikling eller undren om vores pædagogik og dagligdag
  • du udarbejder og aflevere en kompetencesti til din vejleder i institutionen inden 14-dage.
  • du er stabil og har mødepligt
  • du er omstillingsparat og fleksibel
  • du aftaler fridage og afspadsering med din leder hvis dette er relevant
  • du er aktiv og tager ansvar

Der er forskel på 1. 2. og 3 praktikperiode hos os i forhold til forventninger, så det er selvfølgelig noget vi tager en god snak omkring.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Personalet

Galten Børnehave og Vuggestue

 

Praktikbeskrivelsen jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014.

Galten børnehave og Vuggestue (Privat Selvejende institution)
Nørregade 33
8464 Galten

Tlf. 61268348
Mail: rene@galtenbornehave.dk

Pædagogisk leder og kontaktperson: René Ipsen


Vi er normeret til 28 vuggestuebørn (0-2,9 år) og 60 børnehavebørn (3-6 år) og vi er 24 ansatte fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavestuer. Vores åbningstider er man-tors kl. 6.30-17.00 og fredag kl. 6.30-16.30.