• Ring : 61 26 83 48
13mar
2015
0

Nyt i Vuggestuen

Vi har tilmeldt Vuggestuen Rend og Hop med Ida, der er en del af bevægelseskonceptet Rend og hop med Oliver og er et samarbejde mellem Danmarks idrætsforbund, Nordea-fonden og KFUMs idrætsforbund.

Børn erobrer verden gennem krop og bevægelse, og har brug for rammer og tid til at udvikle de motoriske færdigheder skaber trivsel hos børn i form af fysisk, psykisk og social sundhed og fremmer børns indlæringsparathed.

Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i lege med andre børn, uden at koncentrere sig om kropslige begrænsninger og basale bevægemønstre.

Børn der har en sikker motorik, har også et bedre fundament for indlæring, da de har gode forudsætninger for at kunne koncentrere sig om det stod der bliver formidlet, uden at bruge for meget energi på kroppens funktioner. Endelig gør en veludviklet ½kropsstamme det lettere for børn at sidde roligt.

En god motorik kræver, at børn er aktive, øver sig og bliver stimuleret til alsidige bevægelser. Det materiel vi vil arbejde ud fra er udviklet til at lege med motorikken for børn fra ½ -3 år på tværs af de primære sanser  og primitive reflekser. Vi vil hænge de kort på tavlen i garderoben som vi arbejde ud fra i den følgende perioden.

Vi glæder os meget til at starte op med Rend og Hop med Ida efter Påskeferien 🙂

 

Gennem Skanderborg kulturskole får vi en musikpædagog ud, der vil synge, danse og spille sammen med os. For at give os en masse nye og spændende ideer og inspiration til sange og sanglege vi kan lave med vuggestuebørnene 0-3 årige. Musikpædagogen vil komme 6 gange a 45 minutter, hvor alle børnene på stuen vil deltage på barnets niveau.

Musikpædagogen vil komme i vuggestuen d. 21/5, 27/5, 28/5, 3/6, 10/6, og 17/6 kl 9.30

(Dette er dog med forbehold for sygdom)

 

Hver formiddag omkring kl 8.45, holder vi samling, hvor vi har en sangkuffert. Børnene vælger en ting fra kufferten som symbolisere en sang.

Om onsdagen vil vi nu bytte sangkufferten ud med en sprogkuffert. Tidlig og forebyggende indsats med at stimulere børns sproglige bevidsthed og forståelse kan gøre en forskel, for hvordan børnene sidenhen tilegner sig sproglige kompetencer.

Gennem sprogbevidst leg, dialogisk læsning og fokus på tidligt skriftsprog kan selv helt små børn styrke deres kommunikative evner, så de bliver bedre til at udtrykke sig, forstå deres omgivelser og fordybe sig.

Og med et stærkere sprog kommer bedre sociale kompetencer og bedre indlæring.

Kufferten vil indeholde en bog og de ting og karaktere der i historien, så børnene kan høre, se, føle og smage ordene.

Dialogisk læsning handler om at stimulere børnenes sanser og aktivere dem undervejs i læsningen, så de bliver inddraget i historien.