• Ring : 61 26 83 48
07apr
2015
0

Hit med lyden

Hit med lyden

Vi har valgt at arbejde med ”Hit med Lyden” i Galten Børnehave og vuggestue.

Her vil vi forsøge os med en beskrivende del omkring dette, så I som forældre kan få et større indblik i det pædagogiske arbejde.

”Hit med lyden” er udviklet af bl.a. Gitte Køge som er leder for sproggruppen i Viborg Kommune. Personalet har været på kursus, hvor vi gennem gik materialet og metoderne koblet på praksis eksempler.

Systemet bygger på at bogstavernes sproglyde og bogstavernes navne tilegnes gennem leg i børnenes eget individuelle tempo.

Til hvert bogstav er knyttet et dyr og et håndtegn (dvs. en bevægelse, der understøtter bogstavets sproglyd).

Der leges med de 5 alfabeter (bogstavnavn, bogstavlyd, håndtegn, dyr og form).

Målet med ”Hit med lyden” er at børnene bliver opmærksomme på at sproget består af sproglyde f.eks. at Magnus begynder med det samme lyd som Mathilde, at kat rimer på hat, at Bo er et kort ord, mens Kristoffer er et langt ord. På en sjov måde bliver børnene også opmærksomme og nysgerrige på skriftsproget.

Bogstaverne vil på skift, eller alle sammen på en gang, hænge i børnehaven. Nogle gange er der fokus på et bestemt bogstav i længere tid. Der er ved at blive udviklet, kasser hvori tilhørene dyr, sange, rim og remser og forskellige ting som begynder med det pågældende bogstav.

Der er lavet vendespil, og billedlotteri er under udvikling.

Når vi arbejder med ”Hit med lyden” gør vi det på flere forskellige måder:

  • Vi synger sange og rim og remser der starter med den pågældne lyd.
  • Læser op, breve fra Palle Post Pingvin, historier hvor det pågældne bogstav indgår mange gange.
  • At vi viser og taler om ting der er i kasserne.
  • Børnene vil gerne prøve, at skrive bogstaverne og selv om det bliver til kurver og streger er dette også en form for skrift og her er det vigtigt at anerkende barnet på, at øver sig – det skal være en eksperimenterende og legende vinkel der motivere og stimulere barnets nysgerrighed – det er det vigtigste element i denne leg.

Vi tror på, at små dryp via de planlagte aktiviteter og de spontane input i hverdagen vil få en positiv betydning for børnenes læring videre i skolen – hvor de skal lære at læse, skrive osv.

Vi håber at dette har givet et indblik i ”Hit med lyden”.