• Ring : 61 26 83 48
27maj
2015
0

Aktiviteter på børnehavestuerne

Maj måneds lærerplanstema har været  natur og naturfænomener. Vi har gået på opdagelse på børnehavens legeplads. Hvad findes der af insekter og småkravl  lige udenfor døren? Vi har samlet det i glas og snakket og kigget. Vi har også eksperimenteret med at tegne med f.eks. naturmaterialer. Bl.a. kul, jord og mølkebøtter. Derudover har vi sået solsikker, snakket om kornsorter, snakket om sommerfuglelarvers forvandling til sommerfugle.

Vi var også på en tur over og se på geder hos Isabella. Vi gik langs en rapsmark som var meget højere end os. Raps har også en speciel lugt og vi snakkede om hvad man bruger raps til.

Udover at være optagede af naturtemaet har vi startet i et forløb med musikpædagog Nanna. Hun kommer 6 gange og laver et musikforløb med de yngste og mellemgruppe børnene. Vi spiller både på rasleæg, synger, danser og bevæger os på forskellige måder. Både børn og voksne har stort udbytte af forløbet.

Storbørnsgruppen har været oppe på biblioteket og høre Frække Friderik af Ole Lund Kirkegård.

På mandag rykker Benjamin og Villads fra Vuggestuen og starter på Lærkestuen, mens Linus rykker op til Svalestuen. Velkommen 🙂